BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Umiejętność posługiwania się językiem obcym, jest traktowana przez wiele rodzin jako jedna z kluczowych kompetencji profesjonalnej guwernantki czy niani. Należy sobie zdawać sprawę, że jest to umiejętność równie ważna, co znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy czy wiedza na temat rozwoju i psychologii dziecka.

Zachęcamy naszych kandydatów do podnoszenia swoich kompetencji językowych! Jeżeli mieszkasz na terenie województwa podkarpackiego możesz skorzystać z całkowicie bezpłatnego kursu języka angielskiego, realizowanego przez szkołę języków obcych NEW ENGLISH SCHOOL w Rzeszowie. Bezpłatne kursy językowe są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

ZASIĘG PROJEKTÓW (zajęcia realizowane w każdym z wymienionych powiatów):

PODNIEŚ Z NAMI SWOJE KOMPETENCJE JĘZYKOWE

projekt realizowany przez szkołę języków obcych NEW ENGLISH SCHOOL na terenie miasta Tarnobrzeg oraz powiatów:

 • dębickiego
 • mieleckiego
 • tarnobrzeskiego

JĘZYK ANGIELSKI TO JEST TO

projekt realizowany przez szkołę języków obcych NEW ENGLISH SCHOOL na terenie miasta Rzeszów oraz powiatów:

 • rzeszowskiego
 • ropczycko-sędziszowskiego

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Projekt przewiduje realizację szkoleń z języka angielskiego na poziomie A1, A2, B2 w wymiarach:

 1. poziom A1 + A2 = 180 h (60 spotkań po 3h)
 2. poziom A2 = 120 h (40 spotkań po 3h)
 3. poziom B2 = 120 h (40 spotkań po 3h)

DODATKOWE KORZYŚCI:

 • W ramach projektu uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne
 • Szkolenie przeprowadzane jest w małych grupach, liczących po 12 osób
 • Kurs języka angielskiego kończy się bezpłatnym międzynarodowym egzaminem certyfikującym dla wszystkich uczestników:
  1. poziom A2  - egzamin TOEIC Bridge
  2. poziom B2 - egzamin TOEIC Listening & Reading

GRUPA DOCELOWA:

 • osoby powyżej 25 roku życia
 • osoby zamieszkujące województwo podkarpackie (Rzeszów, Tarnobrzeg, powiaty: dębicki, mielecki, tarnobrzeski, rzeszowski, ropczycko-sędziszowski)
 • osoby bez ukończonych studiów wyższych (z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym, bądź w trakcie studiów w chwili przystąpienia do projektu)
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy w chwili przystąpienia do projektu

 


ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA

Szczegółowe informacje dotyczące projektu szkoły języków obcych NEW ENGLISH SCHOOL (bezpłatny kurs języka angielskiego) dostępne są na stronie internetowej http://www.newenglish.pl oraz w biurze projektu :

Szkoła Języków Obcych
New English School

Ul. Dąbrowskiego 14
35-036 Rzeszów
rzeszow@newenglish.pl

Tel 17 71 50 251
Tel. kom 531 733 096

 

Zachęcamy nasze guwernantki i nianie do podnoszenia swoich kompetencji językowych!

- Zespół Miss Governess

Miss Governess - International Childcare Recruitment Agency