KWALIFIKACJE NIANI 

Specjalizujemy się w selekcji najlepszych kandydatów, biorąc pod uwagę zarówno ich doświadczenie, kompetencje osobiste jak i wykształcenie. Jest wiele kursów kwalifikacyjnych dla niań i guwernantek, z których warto skorzystać rozpoczynając karierę w opiece nad dziećmi. Niemniej jednak, nie ma prawnego wymogu posiadania dyplomu ukończenia takiego kursu, aby móc rozpocząć pracę jako niania. Decyzja dotycząca zatrudnienia odpowiedniego kandydata zależy wyłącznie od rodziny, ich oczekiwań i wymagań.

Należy mieć na uwadze fakt, iż stopień przygotowania/wykształcenia wpływa na wysokość średniego wynagrodzenia niani. Nianie i guwernantki z dyplomem prestiżowej uczelni, podejmujące zatrudnienie u rodzin VIP lub celebrytów, mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia sięgające nierzadko nawet 4000/4800 GBP miesięcznie netto (20,000/24,000 PLN). Oferty takie pochodzą najczęściej z krajów takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Monako, Francja, Szwajcaria, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Arabia Saudyjska, Singapur, Malezja, Hong-Kong, Stany Zjednoczone.

 

Przedstawiamy poniżej najbardziej prestiżowe szkoły i kursy dla guwernantek oraz niań, które zdobyły światowe uznanie, cieszą się wysoką reputacją i ogromną popularnością zarówno wśród potencjalnych kandydatek jak i agencji pracy.

 

 

 

SZKOŁY W WIELKIEJ BRYTANII

 

NORLAND COLLEGE

Uczelnia założona w 1892 roku, zdobyła uznanie i prestiż na całym świecie. Absolwentki tej uczelni zaliczane są do grona wysoko wykwalifikowanych niań, które zatrudniane są przez elity na całym świecie. Opiekunki, które mają dyplom tej ponad stuletniej uczelni pracują w rodzinach arystokratów i milionerów. Z ich usług korzysta m.in. brytyjska rodzina królewska (księżna Kate Middleton i książę William zaufali właśnie jednej z absolwentek Norland College), biznesmeni i celebryci.

W ciągu trzyletniej nauki studenci Norland College uczą się wszystkiego, co może przydać się w opiece nad małym VIP-em, w tym również sztuk walki czy prowadzenia samochodu w trudnych warunkach (poślizg, ucieczka przed porywaczami lub paparazzi). Białe rękawiczki i charakterystyczny brązowy uniform to znak rozpoznawczy studentek i studentów Norland College.

 

CHILTERN COLLEGE

To kolejna brytyjska uczelnia z bogatą tradycją, założona w 1931. Uczelnia oferuje 2-letni kurs kończący się uzyskaniem dyplomu CACHE (Opieka nad dziećmi i edukacja), lub NVQ Poziom 3 (Edukacja wczesnoszkolna). Uczelnia oferuje również roczny kurs Montessori.

 

MONTESSORI CENTRE INTERNATIONAL

Uczelnia oferuje swoim studentom dzienne lub zaoczne studia, jak również szkolenie na odległość. Celem studiów jest przygotowanie do praktycznego wykorzystania założeń pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi na poziomie przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej. Absolwenci otrzymują międzynarodowy dyplom uczelni Montessori. Instytut Montessori ma również oddziały na całym świecie, w tym m.in. w Polsce.

 

KURSY UNIWERSYTECKIE

W Polsce nie mamy w tej chwili oferty uczelni wyższej z programem studiów przygotowującym do roli guwernantki/niani, niemniej jednak na uczelniach pedagogicznych jest wiele kierunków studiów podyplomowych przydatnych do pracy w takiej roli:

  • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
  • Edukacja elementarna – kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne
  • Przygotowanie pedagogiczne
  • Arteterapia w edukacji
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i gimnazjum
  • Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ADHD)
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego)

SZKOŁY POLICEALNE, KURSY I SZKOLENIA DLA NIAŃ I GUWERNANTEK

Na rynku polskim dostępne są również dłuższe bądź krótsze kursy i szkolenia dedykowane dla niań i guwernantek. Od Ciebie zależy ocena ich wiarygodności i poziomu oferowanych zajęć. Warto zwrócić uwagę na program takich kursów, wymiar godzinowy oraz uprawnienia jakie otrzymuje kandydat po ich ukończeniu.

 

 

Miss Governess - International Childcare Recruitment Agency