NASI KANDYDACI

 

Międzynarodowa Agencja Guwernantek i Niań Miss Governess posiada jeden z najbardziej rygorystycznych procesów selekcji i rekrutacji w sektorze opieki nad dziećmi. 

Nasz proces selekcji jest zgodny z wysokimi standardami INA (International Nanny Association, 1985), opiera się na bogatym doświadczeniu ekspertów z takich krajów jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia. Rodzice, korzystający z usług naszej agencji mogą być pewni, że zostaną im przedstawieni jedynie dobrze wykształceni, utalentowani i zweryfikowani specjaliści w opiece nad ich dziećmi.

Dołączenie do grona kandydatów Agencji nie jest łatwe i wymaga przejścia wieloetapowego procesu rekrutacyjnego. Agencja oferuje wybór spośród kameralnego, ekskluzywnego grona najlepszych i najbardziej rzetelnych kandydatów, którzy przeszli długą drogę selekcji, aby móc nas reprezentować. Prezentujemy Państwu tylko tych kandydatów, których sami zatrudnilibyśmy do opieki nad naszymi własnymi dziećmi. 

Nasze profesjonalne guwernantki i nianie wybieramy mając na uwadze przede wszystkim ich lata doświadczenia w pracy z dziećmi. Wielu z naszych kandydatów to nauczyciele, psycholodzy, wychowawcy bądź nianie z profesjonalnymi kwalifikacjami. Posiadają rozległą wiedzę z zakresu rozwoju dziecka, są świadomi wartości zajęć zaspokajających potrzeby dzieci i stymulujących ich zainteresowania.

Wszyscy nasi opiekunowie mają przyjazne usposobienie, dążą to stworzenia bezpiecznego, zachęcającego środowiska dla edukacji i opieki nad dziećmi - kochają to co robią! 

Agencja dokłada wszelkich starań, aby w procesie rekrutacji zostali wyłonieni tylko ci kandydaci, których cechuje szczera chęć podjęcia pracy z dziećmi.

 

NASZ PROCES SELEKCJI KANDYDATA MOŻEMY PRZEDSTAWIĆ W 7 KROKACH

1

Analiza dokumentów zgłoszeniowych

Każdy aplikant jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz do dołączenia wszelkich wymaganych dokumentów rejestracyjnych:

1. CV wraz z listem motywacyjnym
2. Zdjęcie profilowe
3. Zaświadczenie o niekaralności
4. Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
5. Kopie:

  • paszportu (kandydaci szukający pracy za granicą)
  • dowodu osobistego
  • prawa jazdy (jeżeli pozycja wymaga takich umiejętności)
  • dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje (certyfikaty, dyplomy, szkolenia)

6. Referencje

Aplikanci muszą spełniać nasze pełne wymagania oraz posiadać min. 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi (bądź 2-letnie doświadczenie + kwalifikacje), aby przejść kolejny krok w naszym procesie selekcji.

 

path fill="white" d="M106.69,72.275h-3c0-2.641-0.529-5.167-1.574-7.508l2.74-1.222C106.073,66.273,106.69,69.21,106.69,72.275 z"/>
2

Wstępna rozmowa kwalifikacyjna

Podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej zadajemy szereg pytań, aby lepiej zrozumieć doświadczenie kandydata w opiece nad dziećmi, jego wykształcenie, zdolności i kompetencje a także jego preferencje oraz oczekiwania w stosunku do szukanej formy zatrudnienia. Rozmowa Skype trwa zazwyczaj od 30-45 minut. Po pomyślnym przejściu wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, przechodzimy do weryfikacji referencji.

3

Weryfikacja referencji

Przeprowadzamy telefoniczną weryfikację referencji. Zasięgamy wiedzy odnośnie obowiązków wykonywanych przez kandydata, jego etyki pracy, stosowanych technik w pracy z dziećmi i generalnego usposobienia. Kontaktujemy się również ze wszystkimi pracodawcami wymienionymi w historii zatrudnienia kandydata, nawet jeśli nie dotyczy to opieki nad dziećmi. Od każdego aplikanta wymagamy również dostarczenia nam referencji osobistych, pochodzących od osoby bliskiej, lecz niespokrewnionej. Kontaktujemy się telefonicznie z każdą osobą udzielającą takich referencji w celu lepszego poznania osobowości i charakteru kandydata.

4

Weryfikacja zaświadczeń i certyfikatów

Wszystkie dostarczone przez kandydata kopie certyfikatów, szkoleń, dyplomów, kwalifikacji i zaświadczeń są dokładnie sprawdzane. Weryfikujemy aktualność zaświadczeń o niekaralności. Jeżeli do obowiązków kandydata będzie należeć prowadzenie samochodu (odwożenie dzieci do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne) dochodzimy do informacji o ewentualnych naruszeniach zasad ruchu drogowego i punktach karnych kandydata. Wszystko po to, abyśmy mieli pewność, iż Państwa dzieci są bezpieczne.

5

Osobista rozmowa kwalifikacyjna

Druga tura rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzana jest u nas w biurze, osobiście, bądź za pomocą Skype (jeżeli kandydat przebywa obecnie za granicą). Podczas takiego spotkania weryfikowane są pozostałe zdolności kandydatów takie jak: umiejętność reagowania w krytycznych sytuacjach m.in. zagrożenia zdrowia i życia dziecka, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolności organizacyjne. Poznajemy więcej szczegółów, dotyczących osobowości kandydata, jej/jego hobby i zainteresowań. Wszystko po to, aby zrozumieć z jakimi rodzinami i dziećmi będą najlepiej współpracować, w jakim środowisku będą najlepiej funkcjonować.

6

Testy psychologiczne, test wiedzy z rozwoju dziecka

Na życzenie klienta, Agencja Miss Governess stosuje odpowiednie testy psychometryczne, stworzone w celu badania predyspozycji kandydatów do opieki nad dziećmi. Nasz test jest w pełni wystandaryzowany. Weryfikuje między innymi stabilność emocjonalną kandydata, jego uczciwość, poczucie odpowiedzialności i ogólny poziom dojrzałości psychicznej. Test jest czuły na wykazywane symptomy uzależnienia czy zaburzeń psychicznych. Agencja może przeprowadzić dodatkowo odrębny test, sprawdzający kompleksową wiedzę kandydata z zakresu rozwoju dziecka.

7

Prezentacja profilu kandydata

Agencja dokonuje przeglądu wszystkich informacji zgromadzonych na temat kandydata a dotyczących:

  • dokumentów aplikacyjnych (formularz rekrutacyjny, CV, list motywacyjny)
  • rozmowy kwalifikacyjnej
  • weryfikacji referencji zawodowych i osobistych
  • weryfikacji zaświadczeń i certyfikatów
  • wyników testów psychologicznych i testu z zakresu wiedzy rozwoju dziecka (przeprowadzanych na życzenie klienta)

Po pomyślnym zakończeniu procesu selekcji, aplikant jest uważany za oficjalnego kandydata Agencji. Kompleksowo przygotowany profil kandydata prezentujemy do rozpatrzenia przez klienta.

Wyświetl następny krok
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
- Zespół Miss Governess
Miss Governess - International Childcare Recruitment Agency