OBOWIĄZKI

Au-Pair wykonuje wszelkie zadania dotyczące opieki nad dziećmi, jednakże jako mniej doświadczona w opiece niż profesjonalna niania zaleca się aby pracowała przede wszystkim jako pomoc matki („Mother’s Help”) lub w zespole z drugą nianią.

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI AU-PAIR:

 

 • współpraca z rodziną i nauczycielami w celu świadczenia opieki oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka: ubieranie, karmienie, kąpanie
 • wykonywanie lekkich prac domowych, obejmujących m.in. pranie dziecięcych ubrań
 • przygotowywanie pożywnych posiłków dla dzieci
 • nauka dobrych manier i podstawowych zasad komunikacji (dzieci młodsze)
 • nauka czytania i pisania (dzieci starsze)
 • pranie i prasowanie ubrań dziecięcych
 • aranżowanie zabaw i spotkań podopiecznych z innymi dziećmi
 • dbałość o czystość pomieszczeń, w których przebywają dzieci
 • informowanie rodziców o postępach rozwojowych i edukacyjnych dziecka
 • babysitting – opieka nad dzieckiem pod nieobecność rodziców (wieczory/noce)
 • organizacja stymulujących zajęć twórczych, odpowiednich do wieku dziecka
 • nadzór i pomoc dziecku w odrabianiu zadań domowych
 • towarzyszenie dzieciom w drodze do/ze szkoły
 • jeżeli zajdzie taka potrzeba – towarzyszenie rodzinom podczas podróży z dziećmi i organizowanie aktywności dzieciom podczas podróży

 

Miss Governess - International Childcare Recruitment Agency