UMOWA

Au-Pair oraz rodzina goszcząca powinny odpowiednio wcześnie uzgodnić i zaakceptować istotne szczegóły posady. Najważniejsze aspekty, które powinny być zawarte w takim kontrakcie to: wysokość „kieszonkowego”, koszty podróży, wiza, badania medyczne, ubezpieczenie, godziny pracy, obowiązki, kurs języka obcego oraz zakres czasu wolnego. Podpisanie kontraktu jest konieczne w celu uniknięcia późniejszych, ewentualnych nieporozumień pomiędzy stronami. Jednakże należy liczyć się również z ewentualnością kiedy to któraś ze stron będzie zmuszona rozwiązać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym. Istnieje reguła aby rozwiązanie kontraktu było uprzedzone 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Ten zapis powinien również być jasno sformułowany w kontrakcie.

 

 

Długość pobytu zależy od Au-Pair, rodziny goszczącej oraz regulacji prawnych programu kraju docelowego. Niektóre z krajów mają zdefiniowany minimalny oraz maksymalny okres pobytu Au-Pair, który zazwyczaj waha się od 3 do 12 bądź 24 miesięcy. Program Au-Pair jest bardziej elastyczny w stosunku do obywateli Unii Europejskiej oraz posad na obszarze UE, ze względu na brak ograniczeń wizowych dla kandydatów.

Liczba godzin pracy Au-Pair jest zmienna, zależna od regulacji programowych kraju docelowego i sięgająca maksymalnie 30 godzin tygodniowo. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone, gdzie Au-Pair mogą pracować do 45 godzin na tydzień. Zarówno Au-Pair jak i rodzina goszcząca powinny zaakceptować ustaloną liczbę godzin oraz ich podział.

Oficjalny program Au-Pair każdego z krajów reguluje wysokość minimalnego wynagrodzenia przy maksymalnych godzinach pracy. Rekomendujemy, aby rodziny goszczące oraz Au-Pair odpowiednio wcześnie przedyskutowały, zaakceptowały oraz umieściły w kontrakcie wysokość wynagrodzenia. Tzw. „kieszonkowe” ma służyć Au-Pair na pokrycie bieżących, drobnych wydatków. Pod żadnym pozorem Au-Pair nie powinny płacić rodzinie goszczącej za zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Au-Pair mają zagwarantowane od 1 do 2 wolnych dni w tygodniu (w niektórych krajach istnieje zapis, iż jednym z tych dni musi być niedziela), w niektórych przypadkach Au-Pair mają również prawo do co najmniej jednego wolnego weekendu w miesiącu.

Rekomendujemy, aby rodzina goszcząca opłacała miesięczny bilet na komunikację miejską dla swojej Au-Pair.

Miss Governess - International Childcare Recruitment Agency