MISS GOVERNESS - NOWOCZESNA AGENCJA AU-PAIR

 

Au-Pair to z francuskiego „równy” lub „do pary”. Oznacza to, że osoby wyjeżdżające jako Au-Pair stają się częścią rodziny goszczącej, a ich obowiązki przypominają te nałożone z natury na starsze rodzeństwo. Pierwsze Au-Pair pojawiły się w latach 60. XX wieku we Francji i były to młode osoby z Wielkiej Brytanii. W późniejszych latach program ten zaczął się rozwijać i aktualnie obejmuje wiele krajów na niemal wszystkich kontynentach.

Nasza nowoczesna Agencja Au-Pair umożliwia osobom z całego świata podróże do wybranych krajów w celu doświadczenia życia w rodzinie obcojęzycznej. Wyjazd jako Au-Pair może być szczególnie atrakcyjny dla osób, które interesują się kulturą i językiem konkretnego kraju lub planują udać się na studia filologiczne. Zamieszkanie z obcojęzyczną rodziną zmusza do używania innego języka, a dzięki stałemu kontaktowi z dziećmi Au-Pair bardzo szybko pokonuje barierę językową i zaczyna płynnie mówić w języku obcym.

Au-pair i dziecko, którym się opiekuje

 

KIM JEST AU-PAIR?

Au-Pair to młoda, niezamężna, bezdzietna osoba, w wieku od 18 do 30 lat. Głównym celem programu Au-Pair jest wymiana kulturowa. Praca w opiece nad dziećmi u rodziny goszczącej daje też Au-Pair możliwość podszlifowania kompetencji językowych. Au-Pair jest traktowana jako pełnoprawny członek rodziny goszczącej. Zobowiązania Au-Pair to przede wszystkim pomoc w opiece nad dziećmi a także lekkie prace domowe. Należy jednak pamiętać, iż Au-Pair w żadnym przypadku nie powinna być traktowana jako pomoc domowa, sprzątaczka, nauczyciel języka obcego itp.

Pobyt Au-Pair to niesamowite doświadczenie zarówno dla kandydatek jak i dla rodzin goszczących. Au-Pair pomaga rodzinie w codziennych obowiązkach, związanych z opieką nad dziećmi i domem. Pomoc w odrabianiu zadań domowych, czytanie opowieści na dobranoc, zabawa z dziećmi; to najczęstsze obowiązki dziecięcej opiekunki. W zamian, rodzina goszcząca traktuje Au-Pair jak członka rodziny, integrując ją/jego w życie rodzinne, przybliżając kulturę swojego kraju, oferując zakwaterowanie wraz z wyżywieniem jak również tzw. miesięczne „kieszonkowe” na pokrycie drobnych wydatków.

Rodzina goszcząca nie powinna wymagać od Au-Pair posiadania przygotowania pedagogicznego lub profesjonalnych kwalifikacji w opiece nad dziećmi. Pobyt Au-Pair nie jest ofertą zatrudnienia. Au-Pair nie dostają wynagrodzenia za wykonywaną pracę, zamiast tego otrzymują ustalone z góry miesięczne „kieszonkowe”, które ma służyć na pokrycie bieżących, drobnych wydatków. Wysokość kieszonkowego regulowana jest wg programów dla poszczególnych krajów i jest zależne m.in. od godzin pracy oraz obowiązków Au-Pair.

Pierwsze międzynarodowe porozumienie, regulujące wszelkie niejasności związane z posadą Au-Pair (European Agreement on Au Pair Placement), zostało podpisane 24 listopada 1969 roku w Strasburgu a weszło w życie z dniem 30 maja 1971 roku.

Miss Governess - International Childcare Recruitment Agency