KIM JEST GUWERNANTKA?
 

Zawód guwernantki był powszechny już w XIX wieku. Jedną z najpopularniejszych literackich guwernantek była Jane Eyre, którą powołała do życia Charlotte Brontë na kartach swojej powieści z 1847 roku. Guwernantki pojawiały się również w powieściach takich twórców jak William Makepeace Thackeray (1847), Henry James (1898) i Arthur Conan Doyle (1892). Do wykonywania tego zawodu przyznawały się z kolei Noblistka Maria Skłodowska-Curie, prekursorka feminizmu Mary Wollstonecraft oraz pielęgniarka Edith Cavell.

Obecnie zawód ten wraca do łask z uwagi na troskę o wykształcenie młodych ludzi. Zatrudniając guwernantkę, nie ma potrzeby wożenia dziecka na zajęcia pozalekcyjne do kilku osób – wszystkim zajmuje się jedna wykształcona guwernantka. Kraków, Rzeszów, Warszawa i pozostałe miasta Polski czekają na guwernantki zainteresowane indywidualną pracą nad rozwijaniem umiejętności danego dziecka. Guwernantka musi wykazywać się wszechstronną wiedzą, wysoką kulturą osobistą, energią, pasją do nauki, odpornością na stres i stanowczością. Osoba, która pragnie wykonywać ten zawód, powinna jednak przede wszystkim lubić dzieci, znać ich potrzeby i stanowić dla nich dobry wzór do naśladowania.

 

Guwernantka to wykwalifikowana opiekunka, często posiadająca wykształcenie nauczycielskie (dyplom uczelni wyższej) oraz min. 2-letnie doświadczenie w profesjonalnej opiece lub pracy z dziećmi. Guwernantka wypełnia obowiązki zarówno wychowawcy, nauczyciela jak i opiekuna nad powierzonymi jej podopiecznymi. Zazwyczaj guwernantki nie wykonują obowiązków związanych z pielęgnacją dzieci (karmieniem, kąpaniem, ubieraniem), jednak po obustronnej akceptacji obowiązki guwernantki mogą być też rozszerzone o obowiązki niani.

 

OBOWIĄZKI I CZAS PRACY:

 • współpraca z rodziną i nauczycielami w celu świadczenia opieki oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka
 • uzupełnianie bądź prowadzenie edukacji domowej dziecka
 • promowanie rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i społecznego dziecka
 • nauka dobrych manier, savoir vivre'u i podstawowych zasad komunikacji
 • wszechstronna nauka dzieci starszych (język ojczysty, język obcy, przedmioty ścisłe, zajęcia sportowe, zajęcia muzyczne)
 • aranżowanie zabaw i spotkań podopiecznych z innymi dziećmi
 • informowanie rodziców o postępach rozwojowych i edukacyjnych dziecka
 • organizacja stymulujących zajęć twórczych, odpowiednich do wieku dziecka
 • nadzór i pomoc dziecku w odrabianiu zadań domowych
 • motywowanie dzieci do nauki
 • tworzenie otoczenia przyjaznego nauce i zabawie
 • jeżeli zajdzie taka potrzeba – towarzyszenie rodzinom podczas podróży z dziećmi i organizowanie aktywności dzieciom podczas podróży

Obowiązki guwernantki (po obustronnej akceptacji) mogą być rozszerzone o:

 • zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka: ubieranie, karmienie, kąpanie
 • wykonywanie lekkich prac domowych, obejmujących m.in. pranie dziecięcych ubrań
 • przygotowywanie pożywnych posiłków dla dzieci
 • pranie i prasowanie ubrań dziecięcych
 • dbałość o czystość pomieszczeń, w których przebywają dzieci
 • babysitting – opieka nad dzieckiem pod nieobecność rodziców (wieczory/noce)

 

Guwernantki pracują zazwyczaj od 8 do 10 godzin dziennie. Indywidualne godziny pracy guwernantki są ustalane zgodnie z wymaganiami i dziennym harmonogramem zajęć danej rodziny. Opiekunkom przysługują zazwyczaj 2 dni wolne w tygodniu. Możliwa jest też praca rotacyjna, tydzień pracujący + tydzień wolny.

 

Zatrudniając guwernantkę, rodzic otwiera przed dzieckiem nowe możliwości. Guwernantka na pełen etat zadba nie tylko o dobre oceny w szkole, lecz będzie również pielęgnować dziecięce pasje, rozwijać kreatywność dziecka i być dla niego oparciem oraz osobą, której może w pełni zaufać.

Miss Governess - International Childcare Recruitment Agency