KIM JEST
GUWERNER?

Guwerner jest męskim odpowiednikiem “guwernantki”. Guwerner, podobnie jak guwernantka to wysoce wykwalifikowana osoba, często posiadająca wykształcenie nauczycielskie (dyplom uczelni wyższej) oraz min. 2-letnie doświadczenie w profesjonalnej opiece lub pracy z dziećmi. Guwerner wypełnia obowiązki zarówno wychowawcy, nauczyciela jak i opiekuna nad powierzonymi mu podopiecznymi.

 

 

Guwernerzy nie wykonują obowiązków związanych z pielęgnacją dzieci (karmieniem, kąpaniem, ubieraniem), jednak po obustronnej akceptacji obowiązki te mogą być rozszerzone. Posada guwernera jest coraz bardziej popularna wśród rodzin, potrzebujących empatycznej i fachowej opieki nad chłopcami. Guwernerzy sprawdzają się zarówno w wykonywaniu codziennych obowiązków, jak i w motywowaniu podopiecznych do nauki oraz udziału w aktywnościach sportowych.

 

OBOWIĄZKI I CZAS PRACY:

 

 • współpraca z rodziną i nauczycielami w celu świadczenia opieki oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka
 • uzupełnianie bądź prowadzenie edukacji domowej dziecka
 • planowanie i przeprowadzanie zajęć sportowych z dziećmi
 • promowanie rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i społecznego dzieci
 • nauka dobrych manier, savoir vivre'u i podstawowych zasad komunikacji
 • wszechstronna nauka dzieci starszych (język ojczysty, język obcy, przedmioty ścisłe, zajęcia sportowe, zajęcia muzyczne)
 • aranżowanie zabaw i spotkań podopiecznych z innymi dziećmi
 • informowanie rodziców o postępach rozwojowych i edukacyjnych dziecka
 • organizacja stymulujących zajęć twórczych, odpowiednich do wieku dziecka
 • nadzór i pomoc dziecku w odrabianiu zadań domowych
 • motywowanie dzieci do nauki
 • tworzenie otoczenia przyjaznego nauce i zabawie
 • jeżeli zajdzie taka potrzeba – towarzyszenie rodzinom podczas podróży z dziećmi i organizowanie aktywności dzieciom podczas podróży

Obowiązki guwernera (po obustronnej akceptacji), mogą być rozszerzone o:

 • zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka: ubieranie, karmienie, kąpanie
 • wykonywanie lekkich prac domowych, obejmujących m.in. pranie dziecięcych ubrań
 • przygotowywanie pożywnych posiłków dla dzieci
 • pranie i prasowanie ubrań dziecięcych
 • dbałość o czystość pomieszczeń, w których przebywają dzieci
 • babysitting – opieka nad dzieckiem pod nieobecność rodziców (wieczory/noce)

 

Guwernerzy pracują zazwyczaj od 8 do 10 godzin dziennie. Indywidualne godziny pracy guwernera są ustalane zgodnie z wymaganiami i dziennym harmonogramem zajęć danej rodziny. Przysługują im zazwyczaj 2 dni wolne w tygodniu. Możliwa jest też praca rotacyjna, tydzień pracujący + tydzień wolny.

 

Miss Governess - International Childcare Recruitment Agency