Międzynarodowa Agencja Guwernantek i Niań Miss Governess kieruje swoją ofertę do rodzin poszukujących niani dla niemowląt, dzieci o specjalnych potrzebach, dzieci młodszych oraz starszych.

Nieustannie poszerzamy naszą bazę wykwalifikowanych i doświadczonych niań, które cechuje wysoka kultura osobista, uczciwość, zaangażowanie, kreatywność oraz cierpliwość. Mniej doświadczonym i młodszym nianiom (poniżej 2 lat doświadczenia), które charakteryzują się wymienionymi cechami, zapewniamy możliwość zatrudnienia w charakterze Niani Junior, która będzie poznawać tajniki pracy przy bardziej doświadczonej niani lub matce dziecka.

Wszystkie kandydatki na nianie poddajemy rygorystycznemu procesowi selekcji, który gwarantuje zatrudnienie naprawdę dobrze przygotowanych niań. Na pierwszym miejscu stawiamy oczekiwania rodziców oraz dzieci, dlatego dużą wagę przykładamy do rozpoznania Państwa potrzeb i wyszukania niani idealnej.
 

 

KIM JEST NIANIA? 

Nianie wykonują wszystkie obowiązki, związane z opieką nad dzieckiem. Ich głównym zadaniem jest świadczenie odpowiedzialnej i troskliwej opieki nad dziećmi w bezpiecznym środowisku otoczenia domowego. Praca niani jest ukierunkowana w stronę zaspokajania podstawowych fizycznych, emocjonalnych i edukacyjnych potrzeb dziecka. Nianie posiadają minimum 2 lata doświadczenia w nauczaniu lub profesjonalnej opiece nad dziećmi. Wiele rodzin decyduje się na zatrudnienie niani anglojęzycznej, ze względu na korzyści edukacyjne, wynikające z wychowania dziecka w środowisku bilingualnym.

 

NIANIA - OPIEKA "ŁĄCZONA"

Niania – Opieka „Łączona” to typ posady, w której jedna niania jest zatrudniona przez więcej niż jedną rodzinę, w celu świadczenia opieki nad dziećmi. Jest to elastyczny typ pracy, działający w kilku różnych kombinacjach:

 • niania pracuje jednocześnie dla dwóch rodzin (jednoczesna opieka nad dziećmi z dwóch rodzin)
 • niania opiekuje się dziećmi z dwóch rodzin oddzielnie, w ściśle wyznaczonych okresach czasu
 • rodziny „dzielą się” równomiernie usługami niani np. w pierwszej połowie tygodnia niania pracuje dla jednej rodziny, w drugiej połowie tygodnia – dla drugiej

NIANIA Z ZAMIESZKANIEM

Wiele rodzin oferuje nianiom możliwość zamieszkania we własnym domu. Niania z zamieszkaniem to oferta szczególnie atrakcyjna dla osób, które wyjeżdżają do innego miasta w celu zatrudnienia się jako niania. Taka oferta umożliwia niani skupienie się na pracy bez dodatkowej konieczności zajmowania się własnym domem, zaopatrywaniem i opłacaniem rachunków. Niania z zamieszkaniem to również rozwiązanie niezwykle wygodne dla rodziców, którzy często wyjeżdżają lub pracują do późnych godzin wieczornych lub nocnych. Troska o stałą opiekę nad dzieckiem sprawia, że coraz więcej rodzin decyduje się na zapewnienie zakwaterowania niani.

 

 

OBOWIĄZKI I GODZINY PRACY:

 • współpraca z rodziną i nauczycielami w celu świadczenia opieki oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka: ubieranie, karmienie, kąpanie
 • wykonywanie lekkich prac domowych, obejmujących m.in. pranie dziecięcych ubrań
 • przygotowywanie pożywnych posiłków dla dzieci
 • nauka dobrych manier i podstawowych zasad komunikacji (dzieci młodsze)
 • nauka czytania i pisania (dzieci starsze)
 • pranie i prasowanie ubrań dziecięcych
 • aranżowanie zabaw i spotkań podopiecznych z innymi dziećmi
 • dbałość o czystość pomieszczeń, w których przebywają dzieci
 • informowanie rodziców o postępach rozwojowych i edukacyjnych dziecka
 • babysitting – opieka nad dzieckiem pod nieobecność rodziców (wieczory/noce)
 • organizacja stymulujących zajęć twórczych, odpowiednich do wieku dziecka
 • nadzór i pomoc dziecku w odrabianiu zadań domowych
 • motywowanie dzieci do nauki
 • tworzenie otoczenia przyjaznego nauce i zabawie
 • jeżeli zajdzie taka potrzeba – towarzyszenie rodzinom podczas podróży z dziećmi i organizowanie aktywności dzieciom podczas podróży

 

Nianie pracują zazwyczaj od 8 do 10 godzin dziennie. Indywidualne godziny pracy niani są ustalane zgodnie z wymaganiami i dziennym harmonogramem zajęć danej rodziny.

Miss Governess - International Childcare Recruitment Agency