KIM JEST
NIANIA DLA DZIECKA O SPECJALNYCH POTRZEBACH?

 

Ten typ posady wymaga wykonywania wszelkich czynności, związanych z opieką nad dziećmi o specjalnych potrzebach. Nianie, aplikujące na to stanowisko posiadają doświadczenie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb emocjonalnych, socjalnych i intelektualnych dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i/lub edukacyjno-wychowawczych.

 

 

OBOWIĄZKI I CZAS PRACY:

 

 • planowanie aktywności, ściśle dostosowanych do możliwości i umiejętności dziecka
 • unikanie nadmiernej stymulacji psychoruchowej dziecka
 • tworzenie i wzmacnianie odpowiedniego zachowania poprzez bycie modelowym „towarzyszem zabaw”
 • budowanie i podtrzymywanie pewności siebie dziecka
 • nauka umiejętności, wzmacniających postępy w rozwoju dziecka
 • wzmacnianie więzi i integracji pomiędzy rodzeństwem/rodziną a dzieckiem o specjalnych potrzebach
 • wyznaczanie celów
 • wprowadzanie aktywności, dających dziecku możliwość budowania jego mocnych stron
 • wzmacnianie pewności siebie dziecka
 • szybkie reagowanie na potencjalne objawy agresji i autoagresji dziecka
 • wspieranie dziecka w nauce radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Nianie, opiekujące się dziećmi o specjalnych potrzebach pracują zazwyczaj od 8 do 10 godzin dziennie. Indywidualne godziny pracy niani są ustalane zgodnie z wymaganiami i dziennym harmonogramem zajęć danej rodziny.

Miss Governess - International Childcare Recruitment Agency