AGENCJA NIAŃ Z OFERTĄ DLA MŁODYCH KANDYDATEK

Każda niania zaczynała kiedyś pracę jako osoba z małym doświadczeniem. Dla nas liczą się jednak umiejętności oraz doskonałe referencje pochodzące od dotychczasowych pracodawców. Nie każda kandydatka może zostać Nianią Junior, o czym świadczy nasz rygorystyczny proces rekrutacji. Nasza Agencja Niań przywiązuje szczególnie dużą wagę do weryfikacji referencji i umiejętności młodych niań, które nie mają wieloletniego doświadczenia w opiece nad dziećmi. 

Niania Junior dostaje od nas szansę na zdobycie doświadczenia w pomocy starszej niani lub matce dziecka. Oprócz pozytywnych referencji od Niani Junior wymagamy również niekaralności, ukończenia kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, wysokiej kultury osobistej, pracowitości, elastyczności, świetnej organizacji pracy, oraz pasji do opieki nad dziećmi. 

 

 

KIM JEST NIANIA JUNIOR?

Niania Junior to opiekun dziecięcy z doświadczeniem w opiece krótszym niż 2 lata. Niania Junior może podejmować wszystkie obowiązki, związane z opieką nad dziećmi. Ze względu na wiek i zakres doświadczenia zaleca się, aby Niania Junior pracowała jako pomoc matki („Mother’s Help”) lub w zespole ze starszą, bardziej doświadczoną nianią. Współpracująca z nami Niania Junior ma szansę awansować na pełnoetatową nianię po przepracowaniu odpowiedniej liczby godzin i otrzymaniu pozytywnych referencji od rodziny dziecka.

Mile widziane u Niani Junior są dodatkowe umiejętności, takie jak gra na instrumencie muzycznym, znajomość języków obcych, zdolności plastyczne czy umiejętności sportowe. Dbamy o to, by nasze nianie były wszechstronnie uzdolnione i kreatywne, by potrafiły zorganizować dzieciom czas wolny oraz pomóc w nauce. Nasza Agencja Niań ma siedzibę w mieście Rzeszów, jednak obsługujemy całą Polskę i rekrutujemy kandydatki na nianie ze wszystkich województw. Oferta Miss Governess skierowana jest również do niań, które poszukują stałego zatrudnienia za granicą.

 

OBOWIĄZKI I CZAS PRACY:

 • współpraca z rodziną i nauczycielami w celu świadczenia opieki oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka: ubieranie, karmienie, kąpanie
 • wykonywanie lekkich prac domowych, obejmujących m.in. pranie dziecięcych ubrań
 • przygotowywanie pożywnych posiłków dla dzieci
 • dbałość o czystość pomieszczeń, w których przebywają dzieci
 • nauka dobrych manier i podstawowych zasad komunikacji (dzieci młodsze)
 • nauka czytania i pisania (dzieci starsze)
 • aranżowanie zabaw i spotkań podopiecznych z innymi dziećmi
 • informowanie rodziców o postępach rozwojowych i edukacyjnych dziecka
 • babysitting – opieka nad dzieckiem pod nieobecność rodziców (wieczory/noce)
 • organizacja stymulujących zajęć twórczych, odpowiednich do wieku dziecka
 • towarzyszenie dzieciom w drodze do/ze szkoły
 • nadzór i pomoc dziecku w odrabianiu zadań domowych

Niania Junior pracuje zazwyczaj od 6-10 godzin dziennie. Indywidualne godziny pracy niani są ustalane zgodnie z wymaganiami i dziennym harmonogramem zajęć danej rodziny.

Miss Governess - International Childcare Recruitment Agency